Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2020

10pln
9506 6bc5 390
Reposted fromnulaine nulaine viapanimruk panimruk
9597 262b 390

utracone:

edit.

10pln
Czasem po prostu potrzebujesz usłyszeć, że jesteś dzielna. Że jesteś wspaniała.
— Mów mi tak
10pln
2970 778e 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera
City Sidewalk: 1940
Reposted fromjackal jackal viaszydera szydera
10pln
8386 ddbb 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera
10pln
Wytrzymaj ból. Wyhoduj na nim kwiaty. Kwitnij delikatnie.
— Rupi Kaur
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszydera szydera
10pln
0048 ed0f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
10pln
7343 bf74 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viapanimruk panimruk

February 23 2020

10pln

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
10pln
Podziwiam ludzi, którzy umieją powiedzieć: już wystarczy, dziękuję
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaweruskowa weruskowa

February 12 2020

10pln
Nie urodziłeś się tylko po to, aby całe życie płacić rachunki i umrzeć. Pytanie, czy wiesz po co? Szukaj tego, co kochasz. Tak, żeby powiedzieć „O kurwa, to jest to.” I zrób to zanim umrzesz. Masz żyć życiem, które jest przeznaczone dla ciebie, a nie takim, które ktoś ci zaplanował.
— Piotr C.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera

February 08 2020

10pln
1298 7d62 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaweruskowa weruskowa
10pln
Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia.  Nie umawiaj się z kimś, kto zamyka Ci oczy na cud, jakim są Twoi przyjaciele, Twoja rodzina i Ty sam. Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.
— Regina Brett "Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaweruskowa weruskowa
10pln
chcę mieć jutro dobry dzień.
Reposted fromlabellavita labellavita viaszydera szydera

February 05 2020

10pln
3837 dc99 390
z dzisiejszej lektury podręcznika akademickiego do psychologii.
Reposted frommtyna mtyna viaeazyi eazyi
10pln
4014 5b0a 390
Reposted fromhrafn hrafn viaeazyi eazyi
10pln
3896 03dd 390
Black Forest, Germany
10pln
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice

February 03 2020

10pln
Zawsze się bałam. Bałam się być zbyt brzydka i bałam się być zbyt piękna. Bałam się za bardzo zbliżyć do drugiego człowieka i równie mocno obawiałam się odrzucenia. Bałam się drwin. Bałam się oskarżeń, że się mylę, i równie mocno obawiałam się uznania mnie za arogancką, kiedy miałam rację. Takie życie bardzo wyczerpuje. W końcu brakuje już sił, wszystkie źródła są puste i człowiek chce tylko wydobyć się ze swojego życia. Zmienić. Stać kimś innym.
— Majgull Axelsson – Ta, którą nigdy nie byłam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl