Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

10pln
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki

January 23 2020

10pln
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
10pln
4458 8775 390
Reposted frommiischa miischa viaszydera szydera
3349 ef22 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapanimruk panimruk
10pln
9443 744f 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapanimruk panimruk
10pln

January 22 2020

10pln
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing viaszydera szydera
10pln
uwierz w siebie. otul się ramionami. rozpieszczaj się. pij dobry alkohol. dbaj o siebie. jesteś wspaniała, pamiętaj o tym. i poradzisz sobie ze wszystkim sama. zawsze. 
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaweruskowa weruskowa

January 20 2020

10pln
Tylko w filmach On nagle orientuje się, że Ona jest miłością jego życia...
Reposted fromlilikoi lilikoi viasmutnazupa smutnazupa

January 19 2020

10pln
8840 39a9 390
- Victoria Helen Stone
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaeazyi eazyi
10pln
10pln
9195 6a91 390
Reposted fromkrzysk krzysk viawishyouwerehere wishyouwerehere
10pln
10pln
6159 6239 390
Reposted fromaugustus augustus viasmutnazupa smutnazupa

January 16 2020

10pln
8534 9c18 390
Joaquin Phoenix, "Joker" 2019
10pln
Podobno najbardziej żałujemy tych rzeczy, których nie zrobiliśmy.
Kłamstwo.
Najbardziej żałujemy tego, czego się nie da naprawić.
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso
9599 3b7e 390

itakephotosofallthethings:

Green Was The Silence

Tinkham RD, WA

10pln
Reposted fromjasminum jasminum viapanimruk panimruk
10pln
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaweruskowa weruskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl