Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

10pln

April 22 2018

10pln
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viaweruskowa weruskowa

April 17 2018

10pln
4254 c3d8 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaklaudialucja klaudialucja
10pln
6571 aa83 390
Reposted frompotatos potatos viaklaudialucja klaudialucja
10pln
0156 9868 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaklaudialucja klaudialucja
10pln
0460 684b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaklaudialucja klaudialucja
7152 0e23 390
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viaklaudialucja klaudialucja
10pln
10pln
2263 5d90 390
Reposted fromIrritum Irritum viaklaudialucja klaudialucja
10pln
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
Reposted fromcorvax corvax viaklaudialucja klaudialucja
10pln
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viaweruskowa weruskowa
10pln
Kocham cię, Mamo.
— zawsze
10pln
Ja potrzebuję kogoś, kto się dla mnie poświęci.
Kogoś, kto naprawdę będzie miał siłę i ochotę, żeby wziąć mnie za pysk, nakarmić mnie, cicho, bez pasji, bezgłośnie; bezproblemowo, bez szumów i bez sprzężeń dla mnie żyć.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaweruskowa weruskowa
10pln
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viaweruskowa weruskowa
10pln
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk

April 12 2018

10pln
Była niepoprawną romantyczką, niezależną i, delikatnie mówiąc, dość niewinną. Jeśli pozwoliło jej się mówić, mogła trajkotać bez przerwy, lecz jeśli przebywała w towarzystwie kogoś, z kim nie miała wspólnego języka - innymi słowy, z większością mieszkańców Ziemi - ledwo otwierała usta.
— Haruki Murakami
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaweruskowa weruskowa

April 09 2018

10pln
4987 6d5a 390
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viaweruskowa weruskowa
10pln
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaweruskowa weruskowa
10pln
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viaweruskowa weruskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl