Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

10pln
8251 4f70 390
Reposted fromerial erial viapanimruk panimruk
2811 d20e 390
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
6384 fa36 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaszydera szydera
10pln
Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na szukaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu.
— Marcel Proust
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaszydera szydera
1505 b70f 390
Reposted fromkattrina kattrina viaszydera szydera
10pln
3928 7b65 390
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaszydera szydera
6677 aba1 390

coco-weey:

Gum

Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viaszydera szydera
10pln
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaszydera szydera
10pln
Ja po tych wszystkich latach to naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć, bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
10pln
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
Reposted fromdreams-come-true dreams-come-true viaszydera szydera
10pln
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaszydera szydera
10pln
0409 11b8 390
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaszydera szydera
10pln
6856 2370 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaszydera szydera
10pln
Beznadzieja. Nie da się zasnąć. A najgorsze to próbować spać na siłę.
— Stephen King
10pln
Reposted fromtereska tereska viaszydera szydera
10pln
- Wiecie, próbuję zamieszać mu w głowie, ale nic mi z tego nie wchodzi.
- To może spróbuj mieszać w drugą stronę.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
10pln
3687 a58e 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaszydera szydera

March 20 2017

10pln
Jednak im dłużej trwa związek tym trudniej jest się nam zdecydować na rozstanie. Odejście, oznacza rezygnacje nie tylko z partnera ale także z miłości. Efekt utopionych kosztów działa. Oznacza to, że im więcej zainwestowałyśmy w związek, im więcej dałyśmy z siebie, swojej miłości, zaangażowania, czułości, tym trudniej nam z niego zrezygnować. Podliczamy straty i widzimy, że źle zainwestowałyśmy nasze uczucia. Jednak poniesionych strat nie da się odrobić. Przyjrzyjmy się też tzw. psychologicznej awersji do strat. Tak boimy się strat, że jesteśmy w stanie wiele zaryzykować, aby tylko nie stracić. Godzimy więc na nie dobry związek w imię tego, by tylko nie stracić tego, co mamy. Działamy w myśl zasady ?Lepszy stary i niewygodny związek niż nowy? , bo ten nowy, łączy się z niepewnością i pogodzeniem się ze stratą. Jak więc ustrzec się przed pułapką utopionych kosztów w związku? Warto zawsze, patrzeć tylko i wyłącznie w przyszłość, albowiem poniesione straty w przeszłości się nie liczą, bo nie da ich naprawić, zmienić czy wymazać. Jak mawia słynny amerykański inwestor, Warren Buffet, „jeśli poczujesz, że jesteś w dole, najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić, to… odłożyć łopatę”.
http://blogpsychologa.pl/relacje-miedzyludzkie/biore-sobie-ciebie-na-meza.html
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl