Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2017

10pln
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaweruskowa weruskowa

May 27 2017

10pln
0175 7c90 390
Reposted fromyannim yannim viazapominanie zapominanie
10pln
10pln
Ściąłeś mi wczoraj głowę tępym niepotrzebnym słowem.
— Danuta Hasiak
6868 4c47 390
Reposted fromamatore amatore viaincompleta incompleta
10pln
1525 269f 390
Reposted frommrrru mrrru viaincompleta incompleta

May 25 2017

10pln
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
10pln
Czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted frommefir mefir viadoubleespresso doubleespresso
10pln
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów
10pln
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
10pln
Ściąłeś mi wczoraj głowę tępym niepotrzebnym słowem.
— Danuta Hasiak
10pln

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaincompleta incompleta
7442 aef7 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaincompleta incompleta

May 19 2017

10pln
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
10pln
8942 b3e7 390
10pln
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
10pln
5995 1745 390
10pln
4475 eb25 390
Reposted fromdeszcz deszcz viazapominanie zapominanie
10pln
Zamienił ją w piękny, ale zupełnie rozstrojony instrument, na którym nikt już nigdy dobrze nie zagra.
— Żulczyk...
Reposted fromidontlikeu idontlikeu viazapominanie zapominanie
10pln
Jestem taka zmęczona. Tak cholernie zmęczona. Czasem myślę, że przez to zmęczenie chciałabym już umrzeć. 
— Alex Marwood - "Zabójca z sąsiedztwa"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl