Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

10pln
10pln
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
10pln
8076 9609 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viadoubleespresso doubleespresso
10pln
Życzę ci byś spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromkyte kyte viaweruskowa weruskowa
10pln
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaweruskowa weruskowa

July 13 2019

10pln
Mogłaby zamknąć oczy, udawać, że wszystko jest w porządku. Wiedziała jednak, że nie da się żyć z zamkniętymi oczami.
— Cassandra Clare – Miasto szkła
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
10pln
2221 bbd8 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaszydera szydera
10pln
9010 22d0 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
10pln
5048 c56e 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaszydera szydera
10pln
5535 c24d 390
Reposted fromdrobnostki drobnostki viatwice twice
10pln
9015 85a6 390
Reposted fromverronique verronique viatwice twice
4205 9406 390

hazlindaelina:

El Born, Barcelona 

Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viatwice twice
10pln
7924 e9f2 390
Reposted fromdozylnie dozylnie viaszydera szydera
10pln
Wszyscy robimy to samo, różnica polega na tym, jak to robimy. Kiedy inni czują się przy nas wyjątkowo, sami się tacy stajemy.
— Regina Brett "Jesteś cudem"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaszydera szydera
10pln
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaszydera szydera
10pln
4160 faa1 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso
10pln
7733 c6c9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadoubleespresso doubleespresso
10pln
0027 07c0 390
Reposted fromPoranny Poranny viadoubleespresso doubleespresso
10pln

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viadoubleespresso doubleespresso
10pln
3593 c341 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl