Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

10pln
Jest takie miejsce w gardle, w którym grzęzną wszystkie niewypowiedziane zdania. Mimo upływu lat, niektóre słowa wciąż nie przechodzą mi przez usta. Akumulują się na wysokości szóstego kręgu piersiowego i tkwią tam nieuleczalnie. Przygniatają i nie dają żyć. Godzinami dochodzę do siebie pod ich ciężarem. Złe senne retrospekcje codziennie od nowa. Podobno wystarczy 21 dni, żeby się do czegoś przyzwyczaić. Bzdura.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viaszydera szydera
10pln
4523 e4a7 390
Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
10pln
- I zostałem, jak ten idiota, jej przyjacielem. Wiesz, co to znaczy? Że chciałem być blisko niej, ona mnie też, ale nasze: "blisko" oznaczało coś zupełnie innego. Ja miałem do tego niestworzone ilości czasu, siły, a dziś nawet twierdzę, że i masochizmu. 
Widziałem potem kilku innych, młodych, zaciekawionych, zwabionych jej podskórnym płomieniem. Widziałem, jak się puszą, jak się starają - najpierw zwrócić jej uwagę, potem rozłożyć jej nogi. Widziałem te umizgi i myślałem sobie... nie - ja wiedziałem - że ona tak nie lubi. Że lubi coś innego. Że to ją zniesmacza, że coś innego ją rani, że ją nudzi, albo kompletnie nie interesuje. Mogłem sobie wyobrazić jej reakcje, słowa, mechanizmy obronne. Mogłem. Skatalogowałem sobie ją w mojej głowie. 
Znałem ją. Znałem ją w sposób, w jaki nie znał jej nikt inny. Poświęciłem na to czas, który nigdy wcześniej nie miał dla mnie takiego znaczenia. Poznałem ją. Byłem w niej, częścią niej. Chciałem dla niej najlepszego, co oznaczało mnie, ale też zupełne przeciwieństwo mnie.
— Myślenie jest erotyczne
Reposted frompinkdress pinkdress viaszydera szydera

April 23 2017

10pln
6783 63f4 390
10pln
6987 1354 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viazupelnie zupelnie
6526 e95f 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viazupelnie zupelnie
10pln
4650 f44b 390
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viazapominanie zapominanie
10pln
3751 0f2b 390
Dante
Reposted frombackground background viazapominanie zapominanie

April 22 2017

10pln
0501 51df 390
B.
10pln
3388 f915 390
Nie było żadnych romantycznych kolacji, wyjazdów do kina czy teatru. Były spacery w deszczu bez parasola, po chodnikowych dziurach, parkowe wędrówki w towarzystwie komarów, pełne śmiechu chwile`po szkole `,wieczorne spotkania z rozdeptanymi ślimakami pod stopami oraz plac zabaw nocą przy blasku księżyca.Od tego się zaczęło coś wielkiego .
Reposted fromzenibyja zenibyja viazupelnie zupelnie
6331 5778 390
Reposted fromdeviate deviate viazupelnie zupelnie
2287 aa4f 390
Reposted fromtwice twice viaszydera szydera
10pln
Ona nie potrafiła zostać, ja nie potrafiłem jej zatrzymać, obydwoje byliśmy równo porąbani i dźwigaliśmy nadbagaż przeszłości.
— Cora Carmack
Reposted fromMissMurder MissMurder viaszydera szydera
2953 51d1

aintthatakick:

- I don’t have the strength to lift a finger.

Alain Delon in L’Eclisse (1962)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
10pln
A może to tylko mnie się tak zdawało, że coś sobie wyjaśniliśmy między słowami?
— Łukasz Maciejewski
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja viaszydera szydera

April 21 2017

10pln
0998 4454 390
2999 0a58 390

girlglimmer:

Marianne Faithfull and Alain Delon in the Girl on a Motorcycle (1968)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
10pln
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl