Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2019

10pln
9771 05eb 390
Reposted fromnutt nutt viaszydera szydera
10pln
1658 65dd 390
Reposted fromnutt nutt viaszydera szydera
10pln
1959 aa33 390
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
9718 e711 390
Reposted fromsunlight sunlight viaweruskowa weruskowa
10pln
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viaweruskowa weruskowa
10pln
powiedz, czy będziesz czuła to samo, co ja błagam, bądź dla mnie czuła, też za parę lat
— Bitamina
Reposted fromsjokolade sjokolade viaweruskowa weruskowa
10pln
Jest, jak jest. Tak ma być. Tak wyszło. Chciałem, by było inaczej. Można sobie chcieć.  Chcieć zawsze można. Nikt tego nie zabrania.  Nikt za to nie płaci.
— Żulczyk / jak zwykle w punkt.
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaszydera szydera

September 13 2019

10pln
"Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej".
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaweruskowa weruskowa
10pln
8005 4daf 390
Reposted fromnazarena nazarena viaszydera szydera
10pln
Większość ludzi umiera w wieku 25 lat, ale czekają z pochówkiem do siedemdziesiątki.
— Benjamin Franklin
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
10pln
5073 5849 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaweruskowa weruskowa
10pln
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
10pln
Uwielbiam jesień. To ona może być przykrywką wszystkich naszych wewnętrznych niepowodzeń. Jesienią każdy ma gorsze dni..
— Wiadomości nigdy nie wysłane
Reposted fromegzystencja egzystencja viasmutnazupa smutnazupa
10pln
7354 9adb 390
Reposted fromnowii nowii viapanimruk panimruk
10pln
(...)Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego
— Marcin Bruczkowski - Radio Yokohama
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
9629 ff45 390
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
10pln
8708 6e0a 390
Reposted fromnonperfect nonperfect viaszydera szydera
10pln
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaszydera szydera
10pln
7302 46d2 390
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaszydera szydera
10pln
0323 80e0 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl