Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2017

10pln
Brak mi wielu rzeczy, ale najbardziej brak mi samej siebie.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaweruskowa weruskowa
10pln
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viaweruskowa weruskowa
10pln
Patrzy Pani w niebo jakby za czymś bardzo tęskniła.
Uśmiecha się Pani a oczy są smutne.
10pln
8511 bfd9 390
Reposted fromla-cafeine la-cafeine viaweruskowa weruskowa
10pln
9421 747a 390

AAaaa
Reposted fromEmisja Emisja viaweruskowa weruskowa

July 30 2017

10pln
“Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom
Reposted frombeatkazz beatkazz viazapominanie zapominanie
10pln

to
nie my
krzykniemy
miłość

my to
krzyk niemy
my
toniemy

— katarzyna wołyniec
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazapominanie zapominanie

July 22 2017

10pln
zrób mi jakąś krzywdę.
    chcę poczuć.
    mocniej.
    ostrzej.
    dobitniej.
    chcę wiedzieć.
    czuć.
    że jestem dla ciebie nikim
— Jakub Żulczyk

July 21 2017

9352 34c8 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viazapominanie zapominanie
10pln
9316 bf2a 390
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viazapominanie zapominanie
10pln
6452 095b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapominanie zapominanie
10pln
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viazapominanie zapominanie
10pln
9002 e788 390
Reposted fromchudazupa chudazupa viazapominanie zapominanie
10pln
... a ja nagle miałem dosyć tej piosenki (...) ludzi, którzy nie umieli żyć, miasta, które nie umiało nawet istnieć. I dziewczyny, która była gdzieś w tłumie, przez którą gotował mi się mózg, o którą bez przerwy biłem się sam ze sobą, o której nawet nie wiedziałem, czy mam dosyć jej, czy mam dosyć moich własnych durnych rozterek na jej temat.
— Kuba Żulczyk, Wzgórze psów, s. 532
10pln
5887 ba46 390

June 03 2017

10pln
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaweruskowa weruskowa

May 27 2017

10pln
0175 7c90 390
Reposted fromyannim yannim viazapominanie zapominanie
10pln
10pln
Ściąłeś mi wczoraj głowę tępym niepotrzebnym słowem.
— Danuta Hasiak
6868 4c47 390
Reposted fromamatore amatore viaincompleta incompleta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl